High Pressure Radiator Cap Line-up : SUBARU

Vehicle Model A B Note
ALCYONE all cars    
IMPREZA all cars    
VIVIO all cars    
Sambar all cars    
Domingo all cars    
FORESSTER all cars    
PLEO all cars    
LEONE all cars    
LEGACY all cars   Except BHE 3000cc(EZ30)
LEGACY 3000cc BHE   EZ30
REX all cars